Full 1
VIII. NEUROREHABILITAČNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SYMPOZIUM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

CENA SYMPOZIA NEUROREHA 2023

A STORNO PODMÍNKY

* Uvedená cena platí pro hlavního autora.

Poplatek za účast na konferenci Neuroreha 2023 zašlete do 29. 5. 2023 na účet ČNRS

2602024893/2010

pod variabilním symbolem 89062023.

Ve Zprávě pro příjemce prosíme uveďte jméno (jména) a příjmení účastníků, za které je poplatek hrazen. Bez těchto údajů prakticky nelze platbu správně přířadit. Děkujeme za pochopení!

Storno do 30. 4. 2023 včetně: vrácení registračního poplatku v plné výši.
Storno do 20. 5. 2023 včetně: vrácení 50 % registračního poplatku.
Od 20. 5. 2023 se registrační poplatek nevrací.


Tento formulář slouží pouze k dodatečné registraci na workshop „Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem v rehabilitaci“ pro dříve registrované účastníky Sympozia. Workshop je určen pouze pro účastníky Sympozia, na případnou registraci dalších osob nebude brán zřetel. Děkujeme za pochopení.