Full 1
NEUROREHABILITAČNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SYMPOZIUM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Workshopy

TRANSKRANIÁLNÍ STIMULACE STEJNOSMĚRNÝM PROUDEM V REHABILITACI

8. června 2023 od 11.00 do 12:30

Přednášejí:
Přemysl Vlček, Helena Zimermanová a Marcela Grunerová-Lippertová

Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS) představuje neinvazivní, dobře snášenou metodu, jež pomocí působení stejnosměrného proudu na mozkovou kůru posiluje efekt rehabilitační terapie. Snížení prahu pro depolarizaci usnadňuje motorické učení, což spolu se zlepšením kognitivního výkonu přispívá k upevnění nových, žádaných pohybových vzorců. Aktuálně se tDCS uplatňuje zejména u pacientů s motorickými a kognitivními poruchami po CMP, ale také u dalších neurologických diagnóz.

Výhodou tDCS je relativně snadné provedení, jež se skládá z nasazení dvou či více elektrod napuštěných vodivým roztokem na taková místa na hlavě, která jsou zvolena podle oblasti mozku odpovídající klinické indikaci stimulace. Rozlišujeme stimulaci anodální (stimulační) a katodální (inhibiční), přičemž volba mezi nimi je důležitá vzhledem k specifickým neurologickým dopadům stimulace u vybraných diagnóz.

Účelem workshopu bude, kromě seznámení se základy tDCS, praktický nácvik základních dovedností zacházení s vybraným stimulačním přístrojem (schváleným jako zdravotnický prostředek), příprava elektrod a jejich umístění na stimulační čepici, správné nasazení čepice a spuštění stimulace. V rámci výkladu budou účastnící rovněž seznámeni s bezpečnostními kritérii tDCS společně s podmínkami, které musí pacient splňovat, aby terapii pomocí tDCS mohl podstoupit.

Tento workshop je placený (cena je 900,- Kč) a je nutné se na něj přihlásit předem, a to buď zaškrtnutím volby „Včetně workshopu Transkraniálnmí stimuilace…“ při registraci na Sympozium na stránce REGISTRACE, případně vyplněním dodatečného registračního formuláře tamtéž.

V rámci Sympozia proběhnou následující workshopy zdarma:

Prevence úrazu zad zdravotnického personálu prostřednictvím kolejnicového systému

Řešení pádu prostřednictvím kolejnicového systému

Virtuální realita v terapii jemné motoriky

Benefits of Early Mobilization and Best Practice with Mobilizer „Medior“

Zkušenosti v Janských Lázních s dětskou neurorehabilitací

Na tyto workshopy není potřeba přihlašovat se předem.