Full 1
VIII. NEUROREHABILITAČNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SYMPOZIUM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
Full 1

ČESKÁ NEUROREHABILITAČNÍ SPOLEČNOST

VÁS ZVE NA

 VIII. ROČNÍK NEUROREHABILITAČNÍHO

INTERDISCIPLINÁRNÍHO SYMPOZIA

S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

NEUROREHA 2023

pod záštitou ministra zdravotnictví České republiky

prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc.

HLAVNÍ TÉMA

REHABILITACE PO POŠKOZENÍ MOZKU

PODTÉMATA

DYSFAGIE

NEGLECT

VČASNÝ MANAGMENT

KOGNITIVNÍ REHABILITACE

ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ VÝBOR:

Prof. MUDr. Marcela Grunerová-Lippertová, Ph.D.

Mgr. Jakub Pětioký MBA, DiS.

Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.

PhDr. Kristýna Hoidekrová, Ph.D.

Mgr. Ilona Benková