Full 1
NEUROREHABILITAČNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SYMPOZIUM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
Full 1

ČESKÁ NEUROREHABILITAČNÍ SPOLEČNOST

VÁS ZVE NA

 IX. ROČNÍK NEUROREHABILITAČNÍHO

INTERDISCIPLINÁRNÍHO SYMPOZIA

S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

HLAVNÍ TÉMA

REHABILITACE PO TRAUMATU MOZKU

VYŽÁDANÉ PŘEDNÁŠKY

Deep TMS in Stroke rehabilitation

Hluboká TMS v rehabilitaci po cévní mozkové příhodě

Gabby Pell
Senior Scientist, BrainsWay, Jerusalem, Israel

Mild traumatic brain injury – improving treatment and rehabilitation of persistent symptoms

Lehké traumatické poškození mozku – zlepšení léčby a rehabilitace přetrvávajících příznaků

Hana Malá Rytter
Associate Professor, Department of Psychology, University of Copenhagen, Denmark

PODTÉMATA

OPERATIVNÍ INTERVENCE A CASE MANAGEMENT PO TRAUMATU MOZKU

Akutní neurochirurgická péče po traumatu mozku

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

NEUROPSYCHOLOGICKÉ A NEUROPSYCHIATRICKÉ DEFICITY

Specifika návratu dětí s traumatickým poškozením mozku do života

PhDr. Petr Nillius, Ph.D.

PORUCHY KOMUNIKACE PO PORANĚNÍ MOZKU

Motorické řečové poruchy u osob po poranění mozku – dysartrie versus řečová dyspraxie

doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.

SPASTICITA

Spasticita z pohledu neurorerhabilitace

prof. MUDr. Marcela Grunerová-Lippertová, Ph.D.

VARIA

ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ VÝBOR

Prof. MUDr. Marcela Grunerová-Lippertová, Ph.D.

Mgr. Jakub Pětioký MBA, Dis.

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.

PhDr. Kristýna Hoidekrová, Ph.D.

Mgr. Ilona Benková