Full 1
NEUROREHABILITAČNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SYMPOZIUM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
Full 1

ČESKÁ NEUROREHABILITAČNÍ SPOLEČNOST

VÁS ZVE NA

 IX. ROČNÍK NEUROREHABILITAČNÍHO

INTERDISCIPLINÁRNÍHO SYMPOZIA

S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ