Full 1
NEUROREHABILITAČNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SYMPOZIUM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
Full 1

ČESKÁ NEUROREHABILITAČNÍ SPOLEČNOST

VÁS ZVE NA

 IX. ROČNÍK NEUROREHABILITAČNÍHO

INTERDISCIPLINÁRNÍHO SYMPOZIA

S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

HLAVNÍ TÉMA

REHABILITACE PO TRAUMATU MOZKU

PODTÉMATA

Case management péče u pacientů po traumatu mozku

Operativní intervence po traumatu mozku

Afatické a dysartrické poruchy komunikace po traumatu mozku

Neuropsychologické a neuropsychiatrické deficity

Terapie spasticity

Varia

ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ VÝBOR

Prof. MUDr. Marcela Grunerová-Lippertová, Ph.D.

Mgr. Jakub Pětioký MBA, Dis.

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.

PhDr. Kristýna Hoidekrová, Ph.D.

Mgr. Ilona Benková