Full 1
NEUROREHABILITAČNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SYMPOZIUM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Bližší informace

o sympoziu NEUROREHA 2023 Vám poskytne

Mgr. Ilona Benková

koordinátor České neurorehabilitační společnosti

e-mail: ilona.benkova@cnrs.cz