Full 1
NEUROREHABILITAČNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SYMPOZIUM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ PRO MLADÉ TALENTY (AUTOŘI DO 35 LET)

DOTOVANOU FINANČNÍ ODMĚNOU 5000,- Kč

Pro zařazení do soutěže stačí zakliknout příslušné políčko ve formuláři během odesílání abstraktu.

ABSTRAKT:

K prezentaci na sympoziu NEUROREHA 2024 je možné přihlásit sdělení, která obsahují výsledky vlastní výzkumné práce nebo kazuistiky.

STRUKTURA:

Maximální délka textu abstraktu je 400 slov, délka názvu by neměla přesáhnout 160 znaků. Povoleny jsou 2 přílohy – 1 příloha ve formátu pdf (i více stran) a 1 příloha obrázek. Abstrakt může být v českém, slovenském, případně anglickém jazyce.

Po odeslání bude abstrakt posouzen odborným garantem příslušné sekce sympozia NEUROREHA 2024. Autoři budou o výsledku vyrozuměni e-mailem.

Termín pro příjem příspěvků

Oznámení hodnocení příspěvků

Pro lepší orientaci jsme pro Vás připravili šablony ve formátu MS Word.

Šablona pro původní práci

Šablona pro kazuistiku

Abstrakta budou po skončení konference vydána v elektronické publikaci Neuroreha 2023 – Sborník abstrakt s vlastním ISBN.

SVŮJ PŘÍSPĚVEK NÁM PROSÍM ZAŠLETE
prostřednictvím tohoto formuláře: