Full 1
NEUROREHABILITAČNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SYMPOZIUM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

HLAVNÍ PARTNER PLATINOVÝ

HLAVNÍ PARTNER ČESKÉ NEUROREHABILITAČNÍ SPOLEČNOSTI

HLAVNÍ PARTNER ZLATÝ

HLAVNÍ PARTNER STŘÍBRNÝ

PARTNEŘI

Firmám nabízíme účast na sympoziu NEUROREHA 2023 formou následujících partnerských balíčků:

Zahrnuje:

 • vedení workshopu v salonku pro cca 40 osob
 • možnost 30 min. firemní prezentace během Coffee Breaku v přednáškovém sále (první den Sympozia)
 • umístění reklamy v přednáškovém sále
 • 4 vstupy na Sympozium včetně občerstvení
 • 4 vstupy na společenský večer
 • výstavní prostor 8 m2

Zahrnuje:

 • vedení workshopu v salonku pro cca 40 osob
 • možnost 30 min. firemní prezentace během Coffee Breaku v přednáškovém sále (druhý den Sympozia)
 • umístění reklamy v přednáškovém sále
 • 2 vstupy na Sympozium včetně občerstvení
 • 2 vstupy na společenský večer
 • výstavní prostor 6 m2

Zahrnuje:

 • vedení workshopu v salonku pro cca 40 osob
 • umístění reklamy v přednáškovém sále
 • 2 vstupy na Sympozium včetně občerstvení
 • 2 vstupy na společenský večer
 • výstavní prostor 4 m2

Dále nabízíme tyto možnosti reklamy a propagace v rámci sympozia:

Reklama ve finální informaci:

1 strana A5 celobarevná7.000,- Kč + DPH
½ strany A5 celobarevná4.000,- Kč + DPH

Další možnosti reklamy:

Předání materiálů firmy účastníkům Sympozia1.500,- Kč + DPH
Umístění reklamy v přednáškovém sále5.000,- Kč + DPH
Umístění reklamy ve vstupních prostorách a u registrace3.000,- Kč + DPH

Pronájem výstavní plochy pro prezentaci firmy:

za 1 m2 výstavní plochy4.000,- Kč + DPH
(Minimální objednávka 3 m2.
V ceně jsou 2 vstupy na symposium včetně občerstvení.)

Bližší informace Vám poskytne Mgr. Ilona Benková, koordinátor České neurorehabilitační společnosti, ilona.benkova@cnrs.cz