Full 1
NEUROREHABILITAČNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SYMPOZIUM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Časový harmonogram sympozia NEUROREHA 2023

8. 6. 2023
14:00 – 18:30odborný program
workshopy
20:00společenský večer

9. 6. 2023
9:00 – 13:30odborný program
workshopy
posterová sekce

Program sympozia NEUROREHA 2023

Čtvrtek 8. 6. 2023
14.00 – 14.15Úvodní slovo
prof. MUDr. Marcela Grunerová – Lippertová, Ph.D.
14.15 – 14.30Úvodní slovo
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
NEGLECT
Předsedající: Mgr. Jakub Pětioký MBA, DiS., Tomáš Vilimovský, Ph.D., Prof. MUDr. M. Grunerová-Lippertová, Ph.D.
14.30 – 15:00Prism adaptation treatment for spatial neglect
Peii Chen, Ph.D.
15.00– 15.15Neglect – Poruchy prostorového vnímání
prof. MUDr. Marcela Grunerová – Lippertová, Ph.D.
15.15– 15.30Léčba prostorového neglektu pomocí prizmatické adaptace podporuje efektivitu rehabilitace pacientů po CMP
Tomáš Vilimovský Ph.D., Peii Chen, Ph.D., PhDr. Kristýna Hoidekrová, Ph.D., PhDr. Pavel Harsa, Ph.D.
15.30–15.45Visuospatial neglect in post–stroke patients and tDCS, a narrative review
Mostafa Mehraban Jahromi, MSc.
15.45–16.00Current development of rehabilitative therapy with virtual reality using the example of neglect
Dr. med. Stephan Braune, Prof. Dr. med. Björn Hauptmann, Jennifer Deinert
16.00 – 16.30Přestávka
VČASNÝ MANAGEMENT
Předsedající: Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D., MUDr. Bohumil Bakalář
16.30 – 16.45Obecné zásady neurointenzivní péče u pacientů s poraněním mozku
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
16.45 – 17.00Fokální proprioceptivní stimulace u kriticky nemocných
MUDr. Bohumil Bakalář, doc. MUDr. Robert Zajíček, Ph.D., MUDr. Filip Španiel, Ph.D., prof. MUDr. Marcela Grunerová – Lippertová, Ph.D.
17.00– 17.15Časný management pacienta po cévní mozkové příhodě
Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D., Štepánka Robenková, DiS.
17.15 – 17.30Pacient s poškozením mozku na neurochirurgii z pohledu ošetřovatelské péče
Mgr. Věra Berková
17.30 – 17. 45Pacient s poškozením mozku na neurochirurgii z pohledu logopedické péče
Mgr. Ivana Herejková
17.45 – 18.00Naše zkušenosti s neurorehabilitací
Mgr. Magda Slouková
18.00 – 18.15Rehabilitace mozkem
Mgr. Helena Zimermanová, DiS., Prof. MUDr. Marcela Grünerová–Lippertová, Ph.D.
18.15 – 18.30Management dysfagie v intenzivní medicíně
PhDr. Šárka Bílá
18.30 – 18.45Role klinického logopeda v intenzivní péči
Mgr. Kristina Šimečková
Pátek 9.6.2023
DYSFAGIE
Předsedající: PhDr. Kristýna Hoidekrová, Ph.D, Mgr. Markéta Trtílková, PhDr. Šárka Bílá
9.00 – 9.15Screening dysfagie v následné rehabilitační péči
Mgr. Markéta Trtílková
9.15 – 9.30Diagnostika dysfagií
Mgr. Klára Kamerová
9.30 – 9.45Možnosti diagnostiky poruch polykání u dospělých a dětí
MUDr. Jana Šatanková, Ph.D., MUDr. Jana Dědková, MUDr. Lucie Zeinerová, MUDr. Michal Černý, Ph.D., Mgr. Adéla Karmanská, prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
9.45 – 10.00Logopedická intervence v HL Luže – Košumberk u pacientky s diagnózou těžké dysfagie a dysartrie
Mgr. Petra Malíková
10.00 – 10.15Dysfagie u pacientů po získaném poškození mozku – role ergoterapeuta v dysfagiologickém týmu
PhDr. Kristýna Hoidekrová, Ph.D.
10.15 – 10.30Získaná řečová dyspraxie v postavení dominující persistentní poruchy u muže po CMP
doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D., Mgr. Jaroslava Mrkvičková
10.30 – 10:40Přestávka
KOGNITIVNÍ REHABILITACE
Předsedající: PhDr. Vladimíra Plzáková, PhDr. Petr Nilius, Ph.D., Prof. MUDr. M. Grunerová-Lippertová, Ph.D.
10.40 – 10:55Neviditelné syndromy v neurorehabilitaci
prof. MUDr. Marcela Grunerová – Lippertová Ph.D.
10.55 – 11.25Ambulantní neuropsychologická péče o pacienty se vzniklým poškozením mozku od dětství po dospělost
PhDr. Petr Nilius Ph.D.
11.25 – 11.40Hand rehabilitation as the key to recovery of cognitive functions
Umberto Coffa
11.40 – 11.55Dropout pacientů s Parkinsonovou nemocí v kognitivní rehabilitaci a jeho prevence
PhDr. Vladimíra Plzáková
11.55 – 12.10Telerehabilitace psychických poruch
Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D., Bc. Markéta Slezáková, Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D., Bc. Václav Sahula, Ph.D., Mgr. Adéla Plechatá, Ph.D.
12.10 – 12.40Přestávka (coffee break)
VARIA
Předsedající: MUDr. Marianna Čopáková, PhDr. Kristýna Hoidekrová, Ph.D., Mgr. Jakub Pětioký MBA, DiS.
12.40 – 12.47Technologické prostředky využívané pro kognitivní rehabilitaci v Rehabilitačním ústavu Bělohrad
Mgr. Jana Vosáhlová, Bc. Zuzana Bednářová, Bc. Lenka Prchlíková
12.47 – 12.54Telerehabilitační systém pro podporu pacientů v distanční péči
Bc. Zuzana Bednářová, Mgr. Kateřina Pilátová, Mgr. Milada Luisa Šedivcová, Ing. Jan Kašpar, Doc. Ing. Jan Mužík, PhD.
12.54 – 13.01Virtuální realita a prvky telerehabilitace v rámci Constraint–induced movement therapy
Mgr. et Bc. Jitka Sýkorová Bonková
13.01 – 13:08Vliv individuální telerehabilitace na funkční mobilitu a rovnováhu u pacientů s roztroušenou sklerózou
Mgr. Barbora Staničková, Mgr. Et Mgr. Klára Novotná Ph.D.
13:08– 13:15Elektroakupunktura, invazivní elektrická stimulace a stimulace dle I/t křivky u paretických stavů
MUDr. Petr Olšák
13:15 – 13:22Sledování parametrů lokomoce pacienta s cévní mozkovou příhodou při aplikaci ortotického vybavení
Adéla Tesařová, Mgr. Lukáš Ryba, Mgr. Rita Firytová
13:22 – 13:29Možnosti využití programu rychlé chůze v léčbě demence
Lucie Procházková, Mgr. Lukáš Ryba
13:29 – 13:36Kazuistika – dětský pacient po radikální resekci tumoru zadní jámy lební
Bc. Benjamín Gregor
13:36 – 13:42Možnosti využití techniky vědomé chůze v léčbě Parkinsonovy nemoci
Bc. Kristyan Macháč, Mgr. Lukáš Ryba
13:42 – 13:49Sledování parametrů lokomoce pacientů s roztroušenou sklerózou
Andrea Herlitzová, Mgr. Rita Firytová, Mgr. Lukáš Rybka