Full 1
NEUROREHABILITAČNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SYMPOZIUM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

CENA SYMPOZIA NEUROREHA 2024

A STORNO PODMÍNKY

* Uvedená sleva platí pro hlavního autora.
** Nárok na studentskou cenu je potřeba doložit potvrzením o studiu, které zašlete na e-mail ilona.benkova@cnrs.cz.

Poplatek za účast na konferenci Neuroreha 2024 zašlete na účet ČNRS

2602024893/2010

pod variabilním symbolem, který Vám bude zaslán po registraci v potvrzujícím e-mailu.

Ve Zprávě pro příjemce prosíme uveďte jméno (jména) a příjmení účastníka, za kterého je poplatek hrazen, usnadníte tím identifikaci platby. Děkujeme za pochopení!

Storno do 15. 3. 2024 včetně: vrácení registračního poplatku v plné výši.
Storno do 31. 3. 2024 včetně: vrácení 50 % registračního poplatku.
Od 1. 4. 2024 se registrační poplatek nevrací.