Full 1
NEUROREHABILITAČNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SYMPOZIUM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

NEGLECT
Prism adaptation treatment for spatial neglect
Peii Chen
Neglect – Poruchy prostorového vnímání
prof. MUDr. Marcela Grunerová – Lippertová, Ph.D.
Léčba prostorového neglektu pomocí prizmatické adaptace podporuje efektivitu rehabilitace pacientů po CMP
Tomáš Vilimovský Ph.D., Peii Chen, Ph.D., PhDr. Kristýna Hoidekrová, Ph.D., PhDr. Pavel Harsa, Ph.D.
Visuospatial neglect in post–stroke patients and tDCS, a narrative review
Mostafa Mehraban Jahromi, MSc.
Current development of rehabilitative therapy with virtual reality using the example of neglect
Dr. med. Stephan Braune, Prof. Dr. med. Björn Hauptmann, Jennifer Deinert
VČASNÝ MANAGEMENT
Obecné zásady neurointenzivní péče u pacientů s poraněním mozku
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
Fokální proprioceptivní stimulace u kriticky nemocných
MUDr. Bohumil Bakalář, doc. MUDr. Robert Zajíček, Ph.D., MUDr. Filip Španiel, Ph.D., prof. MUDr. Marcela Grunerová – Lippertová, Ph.D.
Časný management pacienta po cévní mozkové příhodě
Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D., Štepánka Robenková, DiS.
Naše zkušenosti s neurorehabilitací
Mgr. Magda Slouková
Pacient s poškozením mozku na neurochirurgii z pohledu logopedické a ošetřovatelské péče
Mgr. Ivana Herejková
Rehabilitace mozkem
Mgr. Helena Zimermanová, DiS., Prof. MUDr. Marcela Grünerová–Lippertová, Ph.D.
Management dysfagie v intenzivní medicíně
PhDr. Šárka Bílá
Role klinického logopeda v intenzivní péči
Mgr. Kristina Šimečková
DYSFAGIE
Screening dysfagie v následné rehabilitační péči
Mgr. Markéta Trtílková
Vyšetření poruch polykání klinickým logopedem
Mgr. Klára Kamerová
Možnosti diagnostiky poruch polykání u dospělých a dětí
MUDr. Jana Šatanková, Ph.D., MUDr. Jana Dědková, MUDr. Lucie Zeinerová, MUDr. Michal Černý, Ph.D., Mgr. Adéla Karmanská, prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
Logopedická intervence v HL Luže – Košumberk u pacientky s diagnózou těžké dysfagie a dysartrie
Mgr. Petra Malíková
Dysfagie u pacientů po získaném poškození mozku – role ergoterapeuta v dysfagiologickém týmu
PhDr. Kristýna Hoidekrová, Ph.D.
Získaná řečová dyspraxie v postavení dominující persistentní poruchy u muže po CMP
doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D., Mgr. Jaroslava Mrkvičková
KOGNITIVNÍ REHABILITACE
Neviditelné syndromy v neurorehabilitaci
prof. MUDr. Marcela Grunerová – Lippertová Ph.D.
Ambulantní neuropsychologická péče o pacienty se vzniklým poškozením mozku od dětství po dospělost
PhDr. Petr Nilius Ph.D.
Hand rehabilitation as the key to recovery of cognitive functions
Umberto Coffa
Dropout pacientů s Parkinsonovou nemocí v kognitivní rehabilitaci a jeho prevence
PhDr. Vladimíra Plzáková
Rehabilitace kognitivních poruch s využitím virtuální reality
Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D., Bc. Markéta Slezáková, Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D., Bc. Václav Sahula, Ph.D., Mgr. Adéla Plechatá, Ph.D.
VARIA
Technologické prostředky využívané pro kognitivní rehabilitaci v Rehabilitačním ústavu Bělohrad
Mgr. Jana Vosáhlová, Bc. Zuzana Bednářová, Bc. Lenka Prchlíková
Telerehabilitační systém pro podporu pacientů v distanční péči
Bc. Zuzana Bednářová, Mgr. Kateřina Pilátová, Mgr. Milada Luisa Šedivcová, Ing. Jan Kašpar, Doc. Ing. Jan Mužík, PhD.
Virtuální realita a prvky telerehabilitace v rámci Constraint–induced movement therapy
Mgr. et Bc. Jitka Sýkorová Bonková
Vliv individuální telerehabilitace na funkční mobilitu a rovnováhu u pacientů s roztroušenou sklerózou
Mgr. Barbora Staničková, Mgr. Et Mgr. Klára Novotná Ph.D.
Elektroakupunktura, invazivní elektrická stimulace a stimulace dle I/t křivky u paretických stavů
MUDr. Petr Olšák
(pro nemoc zrušeno)
Sledování parametrů lokomoce pacienta s cévní mozkovou příhodou při aplikaci ortotického vybavení
Adéla Tesařová, Mgr. Lukáš Ryba, Mgr. Rita Firytová
Možnosti využití programu rychlé chůze v léčbě demence
Lucie Procházková, Mgr. Lukáš Ryba
Kazuistika – dětský pacient po radikální resekci tumoru zadní jámy lební
Bc. Benjamín Gregor
Možnosti využití techniky vědomé chůze v léčbě Parkinsonovy nemoci
Bc. Kristyan Macháč, Mgr. Lukáš Ryba
Sledování parametrů lokomoce pacientů s roztroušenou sklerózou
Andrea Herlitzová, Mgr. Rita Firytová, Mgr. Lukáš Rybka