Full 1
NEUROREHABILITAČNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SYMPOZIUM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

ČESKÁ NEUROREHABILITAČNÍ SPOLEČNOST, z.s. (ČNRS)

Neurorehabilitace je komplexní léčebný proces zaměřený na pomoc při rekonvalescenci po poškození nervového systému, na minimalizaci a/nebo kompenzaci výsledných funkčních změn a zlepšení participace a kvality života pacienta. Doporučené rehabilitační postupy závisí na druhu a rozsahu funkčního postižení. 

Česká neurorehabilitační společnost je multioborový spolek odborných pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech (medicína, rehabilitační medicína, fyzioterapie, engineering a vývoj, zdravotnický management, sociální práce, logopedie, ergoterapie, psychologie a ošetřovatelská péče).

Hlavním úkolem ČNRS je vytváření a prohlubování spolupráce mezi odborníky různých profesí, kteří se účastní procesu neurorehabilitace pacientů s neurologickou problematikou, dále zkvalitnění práce interdisciplinárních a transdisciplinárních týmů v nemocniční, následné rehabilitační a specializované ambulantní péči, včetně distanční terapie ve vlastním sociálním prostředí pacienta, a nastavení základních standardů v procesu neurorehabilitace různých skupin neurologických pacientů a v neposlední řadě i navázání činnosti na stávající schválený ošetřovací den následné komplexní intenzivní rehabilitační léčby u pacientů se získaným poškozením mozku a další rozvoj specializované komplexní neurorehabilitační péče.

Více na stránkách ČNRS.

ČESKÁ NEUROCHIRURGICKÁ SPOLEČNOST (ČNS)

Sekce akutní neurorehabilitace
Součást české lékařské společnosti J. E. Purkyně

Většina neurologických onemocnění zanechává dlouhodobé nebo trvalé následky (disabilitu) různého rozsahu. Počet pacientů s těžkým poškozením mozku stoupá, mimo jiné, také díky značnému pokroku v přednemocniční neodkladné péči a intenzivní lékařské péči. Pacienti s těžkým, dříve smrtelným poškozením často přežijí, ale s těžkými funkčními následky. Z tohoto důvodu se setkáváme v neurorehabilitaci také se souborem pacientů v bezvědomí nebo s těžkými poruchami vědomí. Ještě před několika lety byla otázka indikace rehabilitační terapie těchto pacientů zodpovídána skoro vždy záporně. Indikování k rehabilitaci byli pouze pacienti, kteří byli schopni v terapii aktivně spolupracovat.

Z etických a zdravotně-politických důvodů je základním požadavkem, aby tito pacienti dosáhli po ukončení akutní lékařské péče co nejlepší kvality života a soběstačnosti, která by jim umožnila opět najít jejich místo ve společnosti. Kvalita života těchto osob závisí po ukončení intenzivní lékařské péče zejména na rychlém zahájení neurorehabilitace. Ta pacienta doprovází od fáze akutní hospitalizace přes lůžkovou a ambulantní rehabilitaci (popř. denní rehabilitační stacionář) až k sociálnímu, rodinnému a pokud možno i pracovnímu zařazení (popř. zařazení do systému vzdělávání).

Paleta neurologických deficitů a stupeň jejich závažnosti následkem poškození mozku je velice široká a vyžaduje ucelený individuální a odborný přístup. Neurorehabilitace, která začíná již na neurologické nebo neurochirurgické intenzivní stanici (ARO, JIP), je integrovanou součástí terapie a provází pacienta již od akutní fáze onemocnění. Cílem je podpora spontánního uzdravení, předcházení raným a pozdním komplikacím, intenzivní využití schopností regenerace a mozkové plasticity. Terapeutický program se v první řadě orientuje na stávající deficity, s ohledem na možnost aktuální osobní zátěže.

Cílem Sekce akutní neurorehabilitace je zřizení a provozování jednotek akutní neurorehabilitace ve všech univerzitních a krajských nemocnicích v ČR v přímé návaznosti na neurochirurgická a neurologická pracoviště.

Více na stránkách ČNS

REHABILITAČNÍ ÚSTAV BĚLOHRAD (RÚB)

Pořádající partner

Rehabilitační ústav Bělohrad disponuje 57 lůžky a své služby v nově zrekonstruovaných prostorách poskytuje od roku 2020. Budova rehabilitačního ústavu navazuje na prostory slatinných lázní pavilónu GRAND, ve kterých je klientům z Česka i okolních států poskytována již více než sto let lázeňská péče.

Rehabilitační pobyty v tomto zdravotnickém zařízení nemocničního typu jsou určeny pacientům po náhradách nosných kloubů, po úrazech a operacích pohybového a nervového systému, dále pro pacienty po cévní mozkové příhodě či krvácení do mozku a pro pacienty s chronickým degenerativním onemocněním.

Více na stránkách RÚB

SPA RESORT TREE OF LIFE

je moderní čtyřhvězdičkový wellness & medical resort v městečku Lázně Bělohrad.

Více na stránkách Resortu Tree of Life